دعای 5 : دعای امام سجاد (علیه السلام) درباره‌ی خود و نزدیکانش

نویسنده : ط ط دوشنبه 6 خرداد 1392 03:20 ق.ظ  •   

 

نیایش امام سجاد(علیه السلام) درباره‌ی خود و نزدیکانش :

ای آن که شگفتی‌های بزرگی تو را پایانی نیست، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از گمراهی در شناخت عظمتِ خود بازدار.

ای آن که مدت فرمانروایی تو بی‌نهایت است، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از بند انتقام خود رهایی بخش.

ای آن که گنجینه‌های رحمتت به آخر نرسد، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از رحمت خود بهره‌ای عطا فرما.

ای آن که دیده‌ها همه از دیدنت فرو مانند، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از به آستان قرب خود نزدیک نما.

ای آن که در برابر بزرگی تو هر چیز بزرگ دیگری ناچیز است، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را نزد خود گرامی دار.

ای آن که خبرهای پنهان پیش تو آشکار است، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را نزد خود رسوا مکن.

خدایا، ما را به لطفِ بخشش خود، از بخشش بخشندگان بی‌نیاز گردان، و با پیوند خویش ما را از هراس پیوند گسستن دیگران دور ساز، تا با وجود بخشش تو، از دیگران چشمِ بخشش نداشته باشیم، و با وجود احسان تو، از تنگ چشمی ایشان به هراس نیاییم.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و کارها را چنان تدبیر کن که به سود ما باشد، نه به زیان ما، و چنان مکر و ترفند نما که به سود ما باشد، نه به زیان ما. ما را به پیروزی رسان و آن را از ما باز مَسِتان.

خدایا بر محمد و خاندانش دورد فرست و ما را از خشم خود نگاه‌دار و در پناه خود بدار و به سوی خود راه نمای و از خود دور مفرمای؛ زیرا هر کس که تو او را در پناه خود آری، به سلامت مانَد، و هر کس که تو او را راه بنمایی، دانا شود، و هر کس که تو او را به خویش نزدیک کنی، بهره‌مند گردد.

خدایا بر محمد و خاندانش دورد فرست و ما را از ناگواری‌های سختِ روزگار و گزندِ دام‌های شیطان و خشمناکی سلطان کفاین کن.

خدایا، توانگران از نیروی تو توانگری دارند، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و خود ما را توانگر ساز. بخشندگان از فراوانی بخشش تو می‌بخشند، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و خود به ما بخشش کن. هدایت یافتگان در پرتوِ نور تو هدایت می‌یابند، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و خود ما را هدایت فرما.

خدایا، هر کس که تو یاورش باشی، یاری نکردن دیگران زیانش ندهد، و هر کس که تو عطایش بخشی، تنگ چشمی دیگران از او نکاهد، و هر کس هدایتش به دست تو باشد، فریب گمراهان پای او را نلغزاند.

پس بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را به عزّت خویش از گزند بندگانت در امان دار، و با بخشش خود، از غیر خودت بی‌نیاز گردان، و در پرتو هدایتِ خویش، ما را به راه حق انداز.

خدایا، بر محمد و خاندانش دورد فرست و سلامت دل‌های ما را در یاد کردِ بزرگی خود قرار ده، و آسایش بدن‌های ما را در سپاسگزاری نعمتِ خویش، و گویایی زبان‌های ما را در وصف آنچه به ما داده‌ای.

خدایا، بر محمد و خاندانش دورد فرست و ما را از کسانی قرار ده که [مردم را] به سوی تو فرا می‌خوانند، و آنان را به راه تو رهبری می‌کنند، و ما را از ویژه‌ترین بندگانِ ویژه‌ی درگاه خود گردان، ای مهربان‌ترین مهربانان.
آخرین ویرایش: - -


 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic